1

SAS SPARK

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

VE VÝKONU 12 kW – 36 kW

speciálně vyvinutý pro nízké kotelny

MATERIÁL : P265GH ocel 6 mm, prvky topeniště z nerezové oceli 1.4301

ÚČINNOST:  89,3 ÷ 90,0%

ENERGETICKÁ TŘÍDA: B

AUTOMATICKÝ RETORTOVÝ HOŘÁK  S ŘÍZENÝM SYSTÉMEM SPALOVÁNÍ

ŠNEK PODAVAČ:  dvojitá konstrukce podavače paliva, speciálně vyvinutá pro spalování biomasy firmou SAS, je patentem oceněným v soutěži technologická novinka 2017.

PALIVO:  černé uhli sortiment 31,2 o granulaci 5-25 mm (černé uhlí)

VOLBA NÁSYPKY: Vpravo nebo vlevo

ŘÍDICÍ JEDNOTKA:  TECH ST 550 z PID-TECH ST 555 z PID

STANDARDNÍ VÝBAVA:  ventilátor, retortový hořák, teploměr, asfaltu, bezpečnostní ventil, obsluha kotle, keramické panely, deflektor (není u kotlů 12 kW), zásobník s tlakovým vyrovnávacím tlakem a otevřením víka, bezpečnostní teplotní limiter STB, , teploty podavače, vyrovnávací nožičky.

ZÁRUKA: 5 let na kotel instalován a provozován v souladu s pokyny výrobce, 2 roky na elektronické součástky

 • Emisní třída 5 (nejvyšší)
 • výměník tepla z keramických článků
 • ochrana spalovací komory – keramické panely na boční stěně kotle
 • vysoká tepelná účinnost 89,3 ÷ 90,0%;
 • nízké emise škodlivých látek, zejména prachu, bez použití elektrostatických odlučovačů;
 • přesné dávkování vzduchu, velmi nízké teploty výfukových plynů, což snižuje opotřebení kouřovodu;
 • části kotle z ušlechtilé oceli;
 • izolace kontrolních otvorů a odpovídající konstrukce dveří přispívá ke snížení tepelných ztrát v kotli (patenovaná technologie zpracování);
 • osvědčený design – pevný retortový hořák na uhlí
  • spalování biomasy ve formě lisovaných dřevěných pelet;
  • mechanická ochrana proti zaseknutí paliva ve šneku (střižný šroub);
  • části hořáku z litiného
  • Ochrana proti přehřátí podavače (teplotní čidlo);
 • kontrola přehřátí kotle (STB čidlo);
 • řídící jednotka  TECH ST-555zPID  ve standardu:
 • čidlo teploty spalin,
 • podporuje čtyři čerpadla a dva směšovací ventily,
 • Internet modul,
  volitelný modul ST-430RS nebo ST-431 řízení s dalším směšovacím ventilem GSM ST-65,
 • pokojový termostat ST-298 nebo ST-280 (barevná dotyková obrazovka) nebo ST-280 ST-260 + (bezdrátová komunikace),
 • modul ST-67 ovládá vodní nádrž (bojler, akumulační nádrž apod.) ve spolupráci s podavačem paliva.

PŘEJIT DO E-SHOPU

SAS SPARK 12 kW –

vytápěná plocha 110-150 m2

SAS SPARK 14 kW –

vytápěná plocha 120-160 m2

SAS SPARK 17 kW –

vytápěná plocha 140-190 m2

SAS SPARK 23 kW-

vytápěná plocha 190-250 m2

SAS SPARK 29 kW-

vytápěná plocha 250-330 m2

SAS SPARK 36 kW-

vytápěná plocha 300-410 m2

1. Těleso kotle
2. Tepelná izolace
3.  Vodní plášť
4.  Popelník
5.  Napojení vody z systému ÚT
6. Dvířka ohniště- kontrola retorty
7.  Přepážka  ohniště žárovzdorná
8.Keramické panely*
9.  Deflektor litinový- nepoužívá se u výkonu 12 kW
10. Dveře ohniště s protipožární klapkou.
11. Řídící jednotka
12.  STB havarijní čidlo
13. Víko horního čištění
14. Víko komory spalin
15.  Čidlo teploty spalin
16. Čištěni kouřovodu
17. Klapka komínová
18.  Kouřovod
19 Zásobník
20. Čidlo otevíraní víka zásobníku
21.  Bezpečnostní ventil
22. Napojení vody do systému ÚT- stoupačka.
23. Teploměr
24. Připojovací lišta
25 Montážní otvor pro tepelné zabezpečení kapiláry**
26. Dvířka komory výměníku spalin
27 Dvířka ohniště
28. Dvířka popelníku s protivýbuchovou klapkou
29. Boční čištění
30. Vypouštěcí kohout
31. Regulační nožičky **)
32. Čidlo teploty podavače
33. Ventilátor
34. Revizní otvor podavače
35. Podavač z motorem
36. Systém vyrovnaní tlaku                                                                            37. Ochrana pohyblivých částí

*Množství keramických panelů záleží na velikostí a výkonu kotle

**V případě nedodržení doporučení ohledně udržování rozmezí daných teplot topné vody měl by být kotel připojen k topnému systému se zapojením do systému čtyrcestného ventilu, který chrání kotel proti tzv “Nízkoteplotní korozi”

**) Při použití vyrovnávacích nožiček ( kotle do 36 kW)výškové rozmezí 29 mm- 56 mm.

při práci se středním zatížením (50% jmenovitého výkonu kotle) pro vyhrazené palivo specifikované v části 6 TECHNÍCKÉ DOKUMENTACI. Skutečná spotřeba paliva se může lišit od hodnoty uvedené v tabulce. Vliv na množství spáleného paliva, mimo jiné určuje kvalita paliva, typ topení, provozní parametry kotle, průměr komína, stupeň nečistot na výměníku, vnitřní a venkovní teplota, vytápěný objekt, izolace budov.