1

SAS MULTI FLAME

BIO EFEKT, BIO SOLID, BIO SLIM, BIO MULTI, BIO COMPACT, BIO SPARK

  • spaluje pelety i horší kvality
  • bez rizika proniknutí ohně do bed
  • dva oddělené podávací kanály
  • konstrukce z nerezového oceli
  • keramická tvarovka nad prostorem topeniště
  • bez zbytkového spalování biopaliva
  • automatické ohřívání pomocí elektrických zapalovače
  • systém pohyblivých roštů čistí topeniště a rozrušuje strukturu spálených hmot
  • čistění bez royalty vyhoštění kotle

Kotle na peletu 5. emisní třída je patentovaná peletovým hořákem MULTI FLAME, oceněným mnoha oceněními na různých výstavách a soutěžích. Hořák MULTI FLAME je plně automatický, vysoce účinný samočistící hořák. Spaluje potřebu pro získání teploty. Bezpečná doprava biomasy je možná díky mechanismu dvou šneků na přesném kanálu zabraňující tomu, aby se plamen vtahoval do skupin. Kotle s hořákem MULTI FLAME jsou jednoduché, pouze pro doplňování paliva pro nápady a odstraňování asfaltu za běžné provozy. Hořák MULTI FLAME je k dispozici v kotlích SAS na pelety v rozsahu od 10 kW do 200 kW.

Výkon: 10-200 Kw

PALIVO: pelety, suché ovocné pecky (třešně, višně …)

Funkce : Automatické podávání paliva se zásobníkem POMOCI dvojitého posypového šneku. Pohyblivý rošt čistí retort a předchází tvorbu škvaru. Multifunkční distribuce vzduchu vnitřním ventilačním systémem. Ovládaný pomocí řídící jednotky

Materiál: ohniště z nerezového ocelí 1.4301 O sile 6 mm, součástky dávkovačů Z kotlářské ocelí P265GH o sile 6 mm, Barveno práškovou metodou..

OVLÁDANÍ:  regulátor TECH monitoruje spalování pomocí čidla teploty hoření. Automaticky regulované množství paliva a přívod vzduchu podle teploty hoření v retortě.

ZÁRUKA: 2 roky

1. keramická zapalovací svíčka 
3. podavač - 2 šnekové dopravníky s přeplněným kanálem 
4. čidlo teploty podavače 
5. přívod vzduchu 
6. motorový pohon pohyblivého roštu 
7. čidlo pro sledování pohyblivosti roštu (hallotron) 
8. noha podavače 
9. násypka 
10. keramické těleso-šamotové 
11. ventilační ohniště 
12. spalovací prostor 
13. vzduchový kanál 
14. vymývání vzduchových komor 
15. mechanismus odstraňování aspek 
16. 16. zavírací šňůra 
17. montážní deska hořáku 
18. ventilátor 
19. motorová převodovka 
20. převodovka dopravního šneku 
21. spodníkolečka 
22. montážní rám skupiny na palivo

CENA SAS MULTI FLAME 10-29 kW-40 000 Kč

CENA SAS MULTI FLAME 36-48 Kw – 45 000 Kč

SAS MULTI FLAME se prodává jako příslušenství k vlastním uhelným kotlům. Při koupi samotného zařízení a jeho instalace u výrobců výrobců ZMK SAS nezaručuje funkčnost uživatele a nemá nárok na uplatnění záruky na výrobek.

PROCES HOŘENÍ V HOŘÁKU SAS MULTI FLAME PROBÍHÁ AUTOMATICKY (AUTOMATICKÉ ZAPALOVÁNÍ A ZHASÍNÁNÍ). MECHANICKÝ ROŠT DOPOMÁHÁ DOHOŘÍVÁNÍ PALIVA BEZ ZBYTKU, ROZRUŠUJE ŠKVÁRU POSTŘEDNUTÍ PŘI SPALOVÁNÍ PALIVA VRCHNÍ KVALITY AV PRAVIDELNÝCH INTERVALECH ODSTRAŇUJE POPEL Z OHNIŠTĚ BEZ PŘERUŠENÍ SPALOVACÍHO PROCESU. VZDUCH DO HOŘÁKU JE PODÁVÁNY PŘES VZDUCHOVÉ KANÁLY POMOCÍ VENTILÁTORU A JE REGULOVANÝ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU TECH ST 555 S PID. TATO JEDNOTKA JE UŽIVATELSKÉ PŘÍVĚTIVÁ A MODERNÍ V OVLADÁNÍ. DOTYKOVÝ BAREVNÝ DISPLEJ, OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET, EQVITERMNÍ REGULACE HOŘENÍ JE STANDARDNÍ VÝBAVOU KOTLŮ S PELETOVÝM HOŘÁKEM SAS MULTI FLAME. ŘÍDICÍ JEDNOTKA OVLÁDÁ FUNKCI ZAPALOVÁNÍ / ZHASÍNÁNÍ, MECHANIZMUS POHYBLIVÝCH ROŠTŮ, POLOHOVACÍ SENZOR – HALLOTRON.REGULÁTOR TEPLOTY NAMONTOVANÝ NA KOTLY ŘÍDÍ ČINNOST VENTILÁTORU, DÁVKY A INTERVALU PŘÍVODU PALIVA. SPOLUPRÁCE MEZI MODULEM OVLÁDAJÍCÍM PROVOZ PODAVAČE SAS MULTI FLAME A HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKOU KOTLE JE MOŽNÁ DÍKY POUŽITÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI RS. VYSOKÁ ÚČINNOST SPALOVÁNÍ UMOŽŇUJE SPALOVAT JEN TAKOVÉ MNOŽSTVÍ PALIVA, JAK JE ZAPOTŘEBÍ PRO UDRŽENÍ TEPLOTY NASTAVENÉ UŽIVATELEM. REGULÁTOR PRŮBĚŽNĚ MĚŘÍ TEPLOTU VODY V KOTLY A NA JEHO ZÁKLADĚ SPRÁVNĚ ŘÍDÍ ČINNOST KIRKULAČNÍCH ČERPADEL KOTLOVÉHO SYSTÉMU A ČERPADLO TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY.

HOŘÁK MULTI FLAME JE SOUČÁSTÍ KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ PELET A MŮŽETE HO DOKOUPIT K UHELNÝM KOTLŮM OD ZMK SAS. STAČÍ VYMĚNIT RETORTOVÝ HOŘÁK NA UHLÍ ZA PELETOVÝ HOŘÁK. VÝROBCE POUŽÍVÁ STEJNOU KONSTRUKCI KOTLŮ A PROTO UŽIVATEL MŮŽE PO ZAKOUPENÍ UHELNÉHO KOTLE PŘEJÍT NA SPALOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO PALIVA VE FORMĚ PELET JENOM DOKOUPENÍM PELETOVÉHO HOŘÁKU SAS MULTI FLAME. VÝMĚNA JE JEDNODUCHÝ ÚKON, KTERÝ MŮŽE ZVLÁDNOUT I SVÉPOMOCÍ.

PO SKONČENÍ TOPNÉ SEZONY A PO ZCHLADNUTÍ KOTLE ODSTRAŇTE Z OHNIŠTĚ ZBYTKY PALIVA, VYČISTĚTE VZDUCHOVÉ KANÁLY, OPATRNĚ VYČISTĚTE ŠAMOTOVÝ DEFLEKTOR A ROŠTY. BĚHEM ODSTAVENÍ VODU S KOTLY NEVYPOUŠTĚJTE, PONECHTE DVÍŘKA KOTLE OTEVŘENÁ (OCHRANA KOTLE PŘED KONDENZACÍ V DOBĚ KLIDU) A JEDNOU ZA ČAS PROTOČTE MECHANIZMUS HOŘÁKU. TÍM ZABRÁNÍTE ZABLOKOVÁNÍ ŠNEKU A ROŠTU V DŮSLEDKU KONDENZAČNÍ VLHKOSTI.