SAS MI

JE KOTEL Z VELKÝM PROSTOREM PRO NALOŽENÍ PALIVA. SE DVĚMA SVISLÝMI SPALOVACÍMI KOMORAMI A VODNÍM ROŠTEM.

VE VÝKONU 12,5 kW. -200 kW.

MI+NWT_CZ_170x235mm leták

UZPŮSOBENÝ PRACÍ S VENTILÁTOREM A ŘÍDICÍ JEDNOTKOU.

MATERIÁL : Konstrukce z oceli S235JR v tloušťce 4 mm. Od 78 kW 5 mm. Izolace – minerální vlna 30 mm. Výměník  vyroben z kotlářské oceli 6 mm P265GH, od 78 kW kotlářská ocel 8 mm 16Mo3 .

ÚČINNOST:  79,4 ÷ 83,1%

HOŘENÍ: spodní systém zapalování uhlí a palivového dřeva, horní systém spalování uhelného prachu. Regulace spalování pomocí regulátoru tahu vzduchu nebo regulačním šroubem.

PALIVO: Uhlí typu 31,2 granulace 5-25 mm. (Eko-Hrášek), hnědé uhlí sortiment ořech II, černé uhlí s příměsí prachu, uhelný prach, palivové dřevo, dřevní brikety.

SPALOVACÍ KOMORY: svíslé uspořádaní labyrintových cest.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA: TECH ST-550 z PID do 48 kW, TECH ST-32  od 52 kW

 

STANDARDNÍ VÝBAVA: kotel,řídicí jednotka, teploměr, protipožární mřížka,topeniště s vodním roštem, páka pohyblivých roštů z pravé nebo levé strany( do 36 kW), sada nářadí pro čištění kotle, nastavitelné nožičky (do 36 kW), ventilátor, čidlo teploty spalin.

VOLITELNÉ: dvířka s otvíráním doleva( příplatek), regulátor tahu vzduchu.

ZÁRUKA: 4 let na kotel nainstalovaný a provozovaný v souladu s pokyny výrobce( provozní technická dokumentace),2 roky na kotle nad 48 kW, 2 roky na elektronické součástky a díly od jiných výrobců.

 

POZOR DO 1 PROSINCE SLEVA NA KOTLE

Ceny včetně DPH a dopravy

SAS MI 12,5 kW CENA 34. 100 Kč

SAS MI 14 kW CENA 35. 000 Kč

SAS MI 17 kW CENA 35. 600 Kč

SAS MI 23 kW CENA 36. 500 Kč

SAS MI 29 kW CENA 37. 600 Kč

SAS MI 36 kW CENA  39.500 Kč

SAS MI 42 kW CENA  50.000 Kč

SAS MI 48 kW CENA  57.000 Kč

SAS MI 52 kW CENA  62.000 Kč

  Ceny od 58 kW na pořádaní

 

1. plášť kotle 
2. tepelná izolace
3. vodní plášť                 
4.zpátečka
5. dvířka popelníka
6. vodní rošt
klapka přívodu vzduchu 7. dveře ohníště
8. ochranná žárová klapka
9. ohníště
10 zásypové dveře
11. systém distribuce vzduchu
12. obál labirintové komory spalin
13. víko otvoru spalin
14. montážní otvor pr bezpečnostní ventil
15. čistíc otvor kouřovodu
16. komonová klapka
17. kouřovod
18. ventilátor
19. řídicí jednotka
20. stoupačka
21. vypouštěcí kohout
22. čistící otvor spalovacích komor
23. regulační nožičky*)
24. zvedák mechanického roštu**
25. klapka k přímichavaní vzduchu
26. litinový rošt mechanický
27. čidlo tahu ***
28. lišta( svorkovnice)
29. čidlo teploty spalin
30. teploměr 
31. čidlo kotle s kpilárou *

* u kotlu do 100 kw. ochrana před přetopením, n-d Regulus typ BVTS- otevřený systém, nebo SYR 5067- zavřený systém( není součástí dodávky)

** do 36kW

*** za příplatek

*) rozsah 29 až 56 mm.

Spotřeba základního paliva: v případě práce se střední zátěží na úrovní 50% jmenovitého výkonu kotle.

Výška kotle: v případě použití nastavitelných patek se rozměr zvyšuje od min 29 do max. 56 mm

Velikost vytápěné plochy: minimální hodnota se týká nezateplené budovy, naopak maximální hodnota dobře izolované budovy

ABY TEPELNÉ ZTRÁTY BYLI MINIMÁLNÍ, MŮŽETE KE KOTLI PŘIPOJIT AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 

 

 

image_pdfimage_print