Pelety dřevni

PELETY cena od 10. 9.  2018

kg-cena od 5,15 do 5 ,53 Kč,-bez DPH

pytel 15 kg – 82,95 KČ,- bEZ dph/ 95,39 kč dph

Paleta 67 pytlů po 15 kg- 1005 kg- 5 558 Kč,-bez DPH/ 6 392 Kč,- včetně DPH

BigBAG 1100 kg- 5 665 Kč,- bez DPH/ 6 515 Kč,- včetně DPH

V našich automatických kotlech můžete spalovat dřevní a nedřevní pelety- záleží na typu.

  • nedřevní pelety- tak zvána agropelety, ze sena, slámy, slunečnic a t.d. – můžete spalovat v kotly SAS AGRO
  • dřevní pelety A1, A2…- můžete spalovat v kotlech SAS BIO EFEKT, SAS BIO COMPACT, SAS BIO SOLID, SAS BIO SLIM, SAS BIO MULTI. 

V kotlech s hořákem na pelety bez mechanického čištění můžete spalovat pelety A1, které na trhu jsou hodně drahé. Barevnost neurčuje kvalitu pelet i světlé pelety mohou byt horší kvality (napr. A2). Kvalitu pelet poznáte dle hořlavostí, vlhkostí a množství odpadu. Dokumentem, který potvrdí jejich kvalitu,  je CERTIFIKÁT.

Hořák SAS MULTI FLAME je určený pro spalovaní dřevných pelet i horší kvality, a proto můžete v něm spalovat palivo levnější, bez obavy poruchy funkčností kotle.

Každý uživatel kotle na pelety musí vědět:

  • na jaký typ pelet je certifikovaný hořák kotle- dřevní, nedřevní….
  • u hořáku certifikovaných na pelety A1 ujistit se, že v kotly můžete spalovat dřevní pelety A2 a B… bez ztráty záruky nebo funkčností hořáku.

Pelety běžně můžete zakoupit v pytlech 15-25 kg nebo big bagech po 1000-1100 kg. Pytle jsou skladované na paletě a zde se ujistěte na hmotností palety, mohou se lišit ( 750 kg a 1050 kg)

PELETY cena pro naše zákazníky

kg-5,284- 6,08 Kč,-bez DPH

pytel 15 kg – 79,26 KČ,- bEZ dph/ 91,15 kč dph

Paleta 67 pytlů po 15 kg- 1005 kg- 5 310,42 Kč,-bez DPH/ 6 107 Kč,- včetně DPH

BigBAG 1100 kg- 5 555 Kč,- bez DPH/ 6 388 Kč,- včetně DPH

 

 

image_pdfimage_print